menu

Saugau save

Projektas „Saugau save“, finansuojamas Sicilijos Regiono, kaip bendrosios programos „Sicilijos informuoja vartotojus“ dalis. Buvo sukurtos skrajutės , informuojančios apie vartotojų teises, atsižvelgiant į nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus. Taip pat buvo parengtas alternatyvių energijos šaltinių ir energijos taupymo vadovas. Saugau save

Techniniai Klausimai Dėl Tarptinklinio Ryšio (Roaming) Skaidrumas, Duomenų Apžvalga Ir Techniniai Aspektai, Susiję Su Siūlomu Teisiniu Reglamentavimu Tarptinkliniui Ryšiui

„Pranešimas apie tarptinklinį ryšį: skaidrumas, duomenų apžvalga ir techniniai aspektai, susiję su siūlomu teisiniu reglamentavimu tarptinkliniui ryšiui“, pranešimas parengtas DG Intermal Policies of the Union – Directorate A – Economic and Scientific Policy – Policy Department. Technical Issues On Roaming

Tyrimas “Su Veiklos Vystymusi Susijusios Rizikos Poveikis Pagal Es Direktyvą 85/374″

Tyrimas “Su veiklos vystymusi susijusios rizikos poveikis pagal ES Direktyvą 85/374, dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais“, atliktas Europos Komisijos, siekiant įgyvendinti minėtą direktyvą visose ES valstybėse narėse ir susipažinti su alternatyvomis, siekiant apsaugoti vartotoją, patyrusį žalos dėl gaminio trūkumo. Final report

Turistų teisės

Teisinių tyrimų instituto Rosselli Teisės, Ekonomikos ir Technologijų tyrimų centras, vadovaujamas advokato Alessandro Palmigiano, vartotojų teisių apsaugos eksperto, teikė teisės konsultacijas rengiant Turizmo teisės aktus, įeinančius į bendrąją Sicilijos Regiono programą 2009/2010. Turizmo teisės aktai kreipiasi į turistą aiškia, suprantama, bet itin tikslia kalba bei apima visas jo interesų sritis – nuo aviacijos, jūrų, geležinkelio […]

Palermo miesto savivaldybės Policijos departamento darbo reglamentas

Tyrimas, kurį atliko advokatų kontora Palmigiano, bendradarbiaudama su Mokslinių tyrimų istitutu “Rosselli”, analizuoja Palermo miesto savivaldybės Policijos departamento darbo reglamentą, nurodydama stipriąsias ir kritikuotinas šio dokumento skiltis, siekiant atkreipti dėmesį į galimą reglamento peržiūrėjimą ir modernizavimą. Tyrimą sudaro 4 dalys: pirmoji aprašomojo pobūdžio, pristato Policijos departamentą ir jo struktūrą; antroji dalis išsamiai analizuoja reglamento normas, […]

Sutaikinimas Ir Vartojimas

Projektas „Sicilija informuoja“ finansuojamas Sicilijos regiono, įgyvendinant Bendrąją programą „Sicilija informuoja vartotojus“. Europos Sąjungos, nacionalinės ir regiono teisės aktų rinkinys vartotojų teisių apsaugos srityje, skiriant ypatingą dėmesį ADR (alternatyvūs ginčų sprendimo būdai). Parengta skrajutė, informuojanti vartotojus Sicilijoje apie sutaikinimo procedūras. Sicilijos teismų praktika per paskutinį dešimtmetį vartotojų teisių apsaugos srityje. Sutaikinimas Vartojimas

Tiesioginis Užduočių Patikėjimas Ir In-House Sutartys

Tiesioginis užduočių patikėjimas ir in-house sutartys tarp valstybinių institucijų viešųjų pirkimų srityje“, tyrimą užsakė Viešojo administravimo skyrius, atliko asociacija FORMEZ. Tiesioginis Užduočių Patikėjimas Ir In-House Sutartys Tiesioginis Užduočių Patikėjimas

Sveikatos Apsauga

Projektas „Sveikatos apsauga” realizuotas Mokslinių tyrimų instituto “Rosselli” Torino mieste pagal Sveikatos departamento Sicilijos regione užsakymą. Buvo parengtos skrajutės, informuojančios apie piliečių teises ir pareigas Regiono sveikatos apsaugos sistemoje, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę bei išvengti valstybės lėšų švaistymo. Sveikatos Apsauga

Vartotojų teisių apsaugos kodeksas su komentarais

Advokatas Alessandro Palmigiano, vartotojų teisių apsaugos specialistas, vadovavo Vartotojų teisių apsaugos kodekso su komentarais parengimo darbams, Sicilijos regionui 2009-2010, bendradarbiaudamas su Apulijos ir Kampanijos regionais, Teisės, ekonomikos ir technologijų tyrimų centru bei mokslinių tyrimu institutu “Rosselli”. Kodekso komentaras yra praktiškas ir novatoriškas, skirtas ne tik teisininkams, bet ir paprastiems vartotojams. Komentaras yra orientuotas į pilietį-vartotoją, […]

Projektas “Vartotojai Viduržemio Jūros Regione”

Projektas „Consumed – naujas Europos-Viduržemio jūros regiono tinklas vartotojų teisių apsaugos srityje“, finansuojamas Sicilijos regiono, įgyvendinant Bendrąją Sicilijos Regiono programą – „Sicilijos informuoja vartotojus.“ Buvo surinkti Viduržemio jūros regiono valstybių – Italijos, Ispanijos, Kipro, Libano, Egipto, Tuniso ir Maltos, teisės aktai vartotojų apsaugos srityje. Taip pat atlikta lyginamoji teisės analizė, atsižvelgiant į Barselonos deklaraciją. “Vartotojai […]

“Saugios” Sutartys

Leidinį parengė ascocijacijos Adiconsum, Adoc, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Confconsumatori e Federconsumatori su Advokatų kontoros Palmigiano, vadovaujamos advokato Alessandro Palmigiano, vartotojų teisių apsaugos specialisto, pagalba. Leidinys skirtas visiems vartotojams, siekiant pagerinti jų apsaugą ir informacijos kokybę komercinių sandorių srityje. Publikacija taip pat yra skirta verslininkams, kurie nori veikti skaidriai ir siekia išvengi nesąžiningų sutarčių […]