menu

Saugau save

Projektas „Saugau save“, finansuojamas Sicilijos Regiono, kaip bendrosios programos „Sicilijos informuoja vartotojus“ dalis.

Buvo sukurtos skrajutės , informuojančios apie vartotojų teises, atsižvelgiant į nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus.

Taip pat buvo parengtas alternatyvių energijos šaltinių ir energijos taupymo vadovas.

Saugau save