menu

Žurnalas Cult – 2012 m. lapkritis

Advokatų Sąjunga atvyksta į Palermą. Via Wagner buvo atidarytas UDAI skyrius piliečiams, vadovaujamas Alessandro Palmigiano.

Žurnalas Cult – 2012 m. lapkritis