menu

Veiklos Sritys

Privatiems klientams

 • Asmens duomenų apsauga
 • Civilinė atsakomybė, žalos atlyginimas
 • Derybų vedimas, tarpininkavimas, arbitražas
 • Gydytojų ir kitų specialistų profesinė atsakomybė
 • Ieškiniai prieš valstybines institucijas dėl teismo proceso trukmės
 • Nekilnojamojo turto teisė
 • Nuoma ir namo bendrija
 • Paveldėjimas ir turto pasidalijimas
 • Santuokos nutraukimas ir gyvenimas skyrium (separacija)
 • Skolų išieškojimas iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei vykdymas
 • Sutartys ir prievolės
 • Sutuoktinių turto teisinis režimas ir nepilnamečių teisės
 • Tarptautinė privatinė teisė
 • Turizmo teisė
 • Vartotojų teisių apsauga

Verslo klientams

 • Antimonopolinė teisė (Antitrust), nesąžininga konkurencija
 • Autorių teisės
 • Bankroto teisė
 • Derybų vedimas, tarpininkavimas, arbitražas
 • Finansų ir bankų teisė
 • Įmonių teisė
 • Jūrų teisė
 • Komercinė ir sutarčių teisė
 • Pramonės teisė
 • Skolų išieškojimas iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei vykdymas
 • Vertybiniai popieriai ir jų rinkos
 • Vežimo teisė

Viešoji teisė

 • Aplinkos teisė
 • Eismo įvykiai
 • Europos Sąjungos teisė
 • Statybų teisė ir ekspropriacija
 • Viešieji pirkimai ir paslaugos
 • Valstybės finansavimas